โปรแกรมรับน้ำหนักจากเครื่องชั่งดิจิตอล (Weight Scale Program)

โปรแกรมรับน้ำหนักจากเครื่องชั่งดิจิตอล เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดลาเบล

  • Client-Server Program
  • OS: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • ติดต่อเครื่องชั่งดิจิตอลที่มี Port RS232 เพื่อรับค่าน้ำหนัก
  • เลือกรูปแบบลาเบลบาร์โค้ดที่ต้องการพิมพ์ได้
  • ต้องปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ (Customize)
Please Contact
Url: http://www.isoftbiz.com/about/
Tel.: 091-719-2999, 088-839-4455
Email: contact@isoftbiz.com

ติดต่อเครื่องชั่งกับคอมพิวเตอร์อย่างไร?
เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมี Communication Port เพื่อติดต่อกับเครื่องชั่งที่ Port RS232 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี Communication Port และมีแต่ USB Port ต้องติดตั้ง Driver USB to RS232